Greta Gonni

Greta Gonni

#18 difensore
Mirco Maccarelli

Mirco Maccarelli

#80 difensore
Lorenzo Gamberini

Lorenzo Gamberini

#88 attaccante
Filippo Capelli

Filippo Capelli

#65 Difensore
Matteo Carrozzieri

Matteo Carrozzieri

#02 portiere
Federico Carrozzieri

Federico Carrozzieri

#68 attaccante
Caterina Folli

Caterina Folli

#24 difensore
Davide Lamoratta

Davide Lamoratta

#96 difensore
Alessandro Lanzoni

Alessandro Lanzoni

#01 portiere
Francesco Folli

Francesco Folli

#77 difensore